Автоматична производствена линия за статор на мотор (роботен режим 2)